element grafiki tła
 
Nowości Przypominamy  

1. Od 01.09.2015r. do 15.09.2015r. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok skolny 2015-2016. Szczegółowe informacje w zakładce działalność na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce- pomoc materialna o charakterze socialnym dla uczniów (stypednia szkolne).

2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 trwający od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2016r. będą przyjmowane od dnia 1 września 2015r.

     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentani do dnia 30 września 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2015r. następuje do dnia 30 listopada 2015r.
     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do dnia 30 listopada 2015r. ustalenie prawa do śwaidczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2015r.

Od dnia 1 listopada 2014r. następuje zmiana kryterium dochodowaego dotyczące śwaidczeń rodzinnych które będzie wynosiło:

- 574zł na osobę w rodzinie.

- 664zł na osobę w rodzinie w której jest dziecko niepełnosprawne.

3. Świadczenia  z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe trwające 12 miesięcytj.  od 1 października do 30 wrzesnia następnego roku kalendarzowego.  Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zaineresowane mogą składać już od 1 sierpnia . W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 pażdzernika. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31 pażdziernika, ustalenie prawa do świadzczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

 

 

 

Ustawa podwyższająca świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom, którzy rezygnują z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem.

Od maja 2014 świadczenie podniesione zostanie do 1000 zł netto, od stycznia 2015 roku do 1200 zł netto, a od stycznie 2016 roku do 1300 zł netto.

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób pobierających świadczenie, w zakresie zmiany wysokości tego świadczenia, następuje z urzędu.

Ustawa z 24 kwietnia 2014 r.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2014 r., poz. 559.

            

  INFORMACJA DOTYCZACA DODATKU ENERGETYCZNEGO                        REALIZACJA PROJEKTU-"DĄŻĄC DO AKTYWNOŚCI" w  2014 r.
                                          Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie
Nowe numery telefonów OPS Kobyłka


Sekretariat- (22) 763-42-72, (22) 763-42-63
fax: (22) 763-42-73

Pracownicy socjalni:

starszy pracownik socjalny- Aleksandra Zalewska- (22)763-42-66
pracownik socjalny-Ewa Dołęgowska- (22) 763-42-66

specjalista pracy socjalnej- Marta Głębicka- (22) 763-42-67
starszy specjalista pracy socjalnej- Ewa Ryszewska- (22) 763-42-68
starszy specjalista pracy socjalnej- Anna Kupis- (22)- 763-42-69
pracownik socjalny- Grażyna Świniarska- (22) 763-42-70
starszy specjalista pracy socjalnej- Lidia Oleksiak- (22) 763-42-71

Główny księgowy- (22)763-42-64
Sprawozdawczość i Administracja- (22) 763-42-65
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (tzw.Becikowe)- (22) 763-42-61, (22) 763-42-62
Kierownik Ośrodka- (22) 763-42-60


  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  ZASIŁKÓW  RODZINNYCH

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce informuje, że wnioski

w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/14 trwający od dnia 1 listopada 2013r.

do dnia 31 października 2014 r. będą przyjmowane

od dnia 1 września 2013 r.


   -   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2013 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2013 r. następuje do dnia 30 listopada 2013 r.

   -   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2013r.  nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r. Realizacja Projektu " Dążąc do aktywności"


 


 Użytkownicy Online: 1 element grafii tła