Nowości              


  INFORMACJA DOTYCZACA DODATKU ENERGETYCZNEGO                        REALIZACJA PROJEKTU-"DĄŻĄC DO AKTYWNOŚCI" w  2014 r.
                                          Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie
Nowe numery telefonów OPS Kobyłka


Sekretariat- (22) 763-42-72, (22) 763-42-63
fax: (22) 763-42-73

Pracownicy socjalni:

starszy pracownik socjalny- Aleksandra Zalewska- (22)763-42-66
pracownik socjalny-Ewa Dołęgowska- (22) 763-42-66

specjalista pracy socjalnej- Marta Głębicka- (22) 763-42-67
starszy specjalista pracy socjalnej- Ewa Ryszewska- (22) 763-42-68
starszy specjalista pracy socjalnej- Anna Kupis- (22)- 763-42-69
pracownik socjalny- Grażyna Świniarska- (22) 763-42-70
starszy specjalista pracy socjalnej- Lidia Oleksiak- (22) 763-42-71

Główny księgowy- (22)763-42-64
Sprawozdawczość i Administracja- (22) 763-42-65
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (tzw.Becikowe)- (22) 763-42-61, (22) 763-42-62
Kierownik Ośrodka- (22) 763-42-60


  INFORMACJA  DOTYCZĄCA  ZASIŁKÓW  RODZINNYCH

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce informuje, że wnioski

w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/14 trwający od dnia 1 listopada 2013r.

do dnia 31 października 2014 r. będą przyjmowane

od dnia 1 września 2013 r.


   -   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2013 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2013 r. następuje do dnia 30 listopada 2013 r.

   -   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2013r.  nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r. Realizacja Projektu " Dążąc do aktywności"


 
 Użytkownicy Online: 1